tacka ЈАВНЕ НАБАВКЕ

folder_top ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
folder_top ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
folder ЈН 136-404-294/2015-03 - Набавка медицинске опреме за опремање објекта „Каменица 2“ - Ехокардиографски уређај
folder ЈН број 136-404-332/2015-03 - Dicom принтер и мрежни DICOM CD/DVD робот
folder ЈН број 136-404-262/2015-03 - Медицинска опрема за опремање Каменице 2 – Респиратори
folder ЈН број 136-404-268/2015-03 - Медицинска опрема за опремање Каменице 2 – Мониторинг
folder ЈН број 136-404-269/2015-03 - Медицинска опрема за опремање Каменице 2 – Гасни анализатор
folder ЈН 136-404-87/2016-03 - Набавка медицинске опреме за опремање Каменица 2 - Медицинска галантерија
folder ЈН 136-404-128/2016-03 - Медицинска опрема за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица
folder ЈН 136-404-127/2016-03 - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Колица и лежајеви
folder ЈН број 136-404-147/2016-03 – Услуге оглашавања у штампаним медијима
folder ЈН број 136-404-207/2016-03 - Процесор за аутоматску фиксацију ткива
folder ЈН број 136-404-198/2016-03 - Ултразвучни апарат
folder ЈН 136-404-215/2016-03 - Опрема за сале за катетеризацију (ангио сале)
folder ЈН 136-404-226/2016-03 - Услуге реимплементације информационог система
folder ЈН број 136-404-5051/2016-03 - Оглашавање у штампаним медијима
folder JNМВ 136-404-73/2017-03 – Канцеларијски материјал
folder ЈН 136-404-81/2017-03 - Консултантске услуге за управљање инфраструктурним пројектима
Kontakt telefon - Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine
Контакт телефон: 021-488-1787
Контакт: Контактирајте нас!
Адреса: Блвр М. Пупина 16, Нови Сад