folder ЈН 136-404-215/2016-03 - Опрема за сале за катетеризацију (ангио сале)

за потребе Oпштих болница чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина и то: Опште болнице Сомбор у Сомбору, Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину и Опште болнице Суботица у Суботици

document Одговори на питања
document Измена и допуна конкурсне документације
pdf Пречишћен текст измењене и допуњене конкурсне документације
pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
document Одговори на питања
pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
document Измена конкурсне документације
document Одговори на питања
document Измена конкурсне документације
pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
document Одговори на питања 2
document Одговори на питања 1
pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
pdf Измењен Позив за подношење понуда
pdf Измењена и допуњена конкурсна документација
document Одговори на питања
document Измена додатних појашњења Наручиоца
document Одговори на питања
document Одговори на питања
pdf Пречишћен текст Конкурсне документације
document Измена Конкурсне документације
document Одговори на питања
pdf Исправка позива за подношење понуде
document Измена конкурсне документације
document Одговори на питања
document Питања и одговори
pdf Позив за подношење понуда
pdf Конкурсна документација
Kontakt telefon - Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine
Контакт телефон: 021-488-1787
Контакт: Контактирајте нас!
Адреса: Блвр М. Пупина 16, Нови Сад